Kees Commandeur

Tarotconsulten door Kees Commandeur

Orakels worden gebruikt volgens het principe dat wanneer er een vraag wordt geformuleerd, er ook feitelijk direct een antwoord ontstaat. Omdat deze antwoorden vanuit het diepste en stilste niveau van onze intuïtie heel gemakkelijk door de activiteit, de ruis, in onze geest wordt overschaduwd, gebruikt met al eeuwen lang het gereedschap van de orakels om deze door onze innerlijke en uiterlijke Natuur gefluisterde antwoorden helder te krijgen. Tarot is een van die beproefde manieren om, ondanks de ruis en herrie van onze drukke geest, kennis te kunnen nemen van de Wijsheid van de Natuur die spreekt door onze intuïtie, maar die, om haar antwoorden aan ons door te geven, ook gebruik kan maken van om het even welk materieel object dan ook. Tarot is in feite een soort Vertaalmachine die het ons gemakkelijker maakt om de boodschappen van de Natuur te begrijpen.

Kees Commandeur gebruikt een speciale versie van het eeuwenoude, losbladige Tarotboek om je een dieper en helderder inzicht te geven in je leven, je relaties, je zwakke en sterke punten, je emoties, je gedachtewereld, je lichaamsenergie en wat de optimale koers is om te varen opdat je diepste verlangens kunnen worden bewaarheid.

Een doorbrekend aha!-gevoel is wat veel deelnemers aan Kees’ tarotsessies vaak gemeen hebben. De uitleg die Kees geeft bij de veertien kaarten van de legging resulteert in een herkenning en bewustwording van de dingen die ‘spelen’.   Niet alleen problemen worden duidelijk benoemd, maar ook de óplossing van die problemen komt aan de orde, dat wat je zélf kunt doen of beter kunt laten om de zaken aan te pakken, los te laten en op orde te krijgen.

De Tarot die Kees gebruikt is die in de ‘Herstelde Orde’ waarin het vanouds toegevoegde tweetal blanco kaarten opnieuw hun oorspronkelijke invulling krijgen: Juno, de rustige intuïtieve waarheid die van binnen uit fluistert en Jupiter, de als een bliksemflits plotseling van buitenaf indringende naakte, onverbloemde Waarheid. Deze beide kaarten waren in de loop van de tijd uit de Tarot verloren geraakt, maar zijn dus aan deze Tarot in de Herstelde Orde wederom toegevoegd.

Kees Commandeur is oproepbaar om u een Tarot consult te geven.  U kunt hem bereiken via onderstaande emailadres. Duur van de sessies kan –naar wens- variëren van twintig minuten tot circa een uur. Prijs: € 25 per uur.

Zie ook de site Tarot in de Herstelde Orde: www.dromenvanpapier.nl
E-mail van Kees: keescomm@telfort.nl

TarCubAni2